Project Description

  • Số tiết kiệm: Một số ngân hàng cho phép bạn mở thẻ tín dụng hoặc mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) mà không cần chứng minh thu nhập, nếu bạn sở hữu số tiết kiệm tại ngân hàng đó. Hạn mức tín dụng sẽ dựa trên số tiền gửi tiết kiệm.
  • Sở hữu ô tô, các giấy tờ bất động sản khác: Hiện nay, có một số ngân hàng chỉ cần bạn chứng minh được tài sản có giá trị thì sẽ cấp mở thẻ tín dụng. Hạn mức tín dụng cũng dựa trên giá trị của tài sản.