Project Description

Bạn có thể mở thẻ tín dụng từ những thẻ tín dụng mà bạn đang sở hữu.

Hạn mức mở thẻ tín dụng bằng hình thức này sẽ có hạn mức bằng hoặc cao hơn với thẻ tín dụng cũ của bạn.

Đây là một trong những hình thức mở thẻ tín dụng được sử dụng nhiều nhất vì ưu điểm đơn giản trong quy trình thẩm định và xét duyệt.