VISA DU LỊCH

2021-03-11T09:10:05+00:00

Thay vì phải chứng minh tài chính qua lương, bạn có thể chứng minh qua số lần đi du lịch nước ngoài trong 5 năm gần nhất. Đây là căn cứ giúp ngân hàng kiểm định số dư tài chính và thu nhập của bạn để phát hành thẻ. Hiện nay có một số ngân [...]

Mở thẻ bằng Thẻ tín dụng ngân hàng khác

2021-03-11T09:16:50+00:00

Bạn có thể mở thẻ tín dụng từ những thẻ tín dụng mà bạn đang sở hữu. Hạn mức mở thẻ tín dụng bằng hình thức này sẽ có hạn mức bằng hoặc cao hơn với thẻ tín dụng cũ của bạn. Đây là một trong những hình thức mở thẻ tín dụng được sử [...]

Mở thẻ tín dụng dành cho khách hàng sở hữu tài sản có giá trị

2021-03-11T09:21:03+00:00

Số tiết kiệm: Một số ngân hàng cho phép bạn mở thẻ tín dụng hoặc mở thẻ tín dụng online (mở thẻ tín dụng trực tuyến) mà không cần chứng minh thu nhập, nếu bạn sở hữu số tiết kiệm tại ngân hàng đó. Hạn mức tín dụng sẽ dựa trên số tiền gửi tiết kiệm. Sở [...]

Mở thẻ tín dụng dành cho khách có Bảo Hiểm Nhân Thọ

2021-03-11T09:23:15+00:00

Theo luật Kinh doanh bảo hiểm, khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực có thể được sử dụng như tài sản thế chấp. Ngân hàng sẽ sử dụng hợp đồng bảo hiểm làm tài sản thế chấp để làm thẻ tín dụng hoặc mở thẻ tín dụng trực tuyến cho bạn. Tuy [...]

Go to Top